Advokátní kancelář
JUDr. Blanka Chmelenská
JUDr. Jiří Chmelenský
 

Ceny

Stanoví se obvykle dohodou dle vyhl. č. 177/1996 Sb. Advokátní tarif podle počtu úkonů + režijní paušál 300,- Kč. Dále se může stanovit jako podíl procentní částkou ceny věci nebo práva, nebo hodinovou sazbou. U zastupovaných firem účtujeme měsíčně sjednanou paušální odměnu na základě smlouvy o poskytování právní pomoci. Kancelář je plátcem DPH, proto ke všem úkonům účtujeme platnou sazbu DPH.

Vedle toho klientovi účtujeme náhradu hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s poskytnutím právní služby, pokud si je klient nehradí přímo (poplatky, znalecké posudky, překlady, apod.). Dále cestovné a náhradu za promeškaný čas, čímž se rozumí čas strávený cestou do místa provádění právního úkonu, pokud není prováděn v sídle advokáta, a to 100,- Kč za každou i započatou půlhodinu.


Rychlý kontakt

Advokátní kancelář
JUDr. Blanka Chmelenská
JUDr. Jiří Chmelenský
Tel./fax: 474 652 132
jiri.chmelensky@volny.cz