Advokátní kancelář
JUDr. Blanka Chmelenská
JUDr. Jiří Chmelenský
 

Právní služby

Jsme sdružení dvou advokátů – manželů.

JUDr. Jiří Chmelenský absolvoval PF UK v r. 1982 a od téhož roku pracuje nepřetržitě v advokacii a orientuje se především na zastupování u soudů, trestní a přestupkové řízení a dále na právo rodinné, občanské, pracovní a bytové.

JUDr. Blanka Chmelenská absolvovala PF UK v r. 1982, pracovala nejdříve jako podnikový právník a od r. 1991 pracuje nepřetržitě v advokacii. Specializuje se na smluvní agendu všeho druhu, zejména na práva k nemovitostem (převody, prohlášení vlastníka, smlouvy o výstavbě, vypořádání podílového spoluvlastnictví s prohlášením vlastníka, zastupování SVJ). Dále právo rodinné, obchodní, občanské, pracovní a správní. Pro řadu firem pracuje jako firemní právník, tj. obchodní, pracovní právo, smluvní agenda, vymáhání pohledávek.

Kancelář poskytuje služby ohledně nakládání s nemovitostmi.Rychlý kontakt

Advokátní kancelář
JUDr. Blanka Chmelenská
JUDr. Jiří Chmelenský
Tel./fax: 474 652 132
jiri.chmelensky@volny.cz